MEDIATOR Beata Stepaniak

Jestem mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zajmuję się mediacjami gospodarczymi oraz rodzinnymi. Moją misją jest działanie na rzecz pokoju na świecie, poprzez dążenie do zawarcia porozumienia w każdej prowadzonej przeze mnie mediacji. Moje motto "Fortiter in re, suaviter in modo" oznacza, iż sprawy trudne należy załatwiać stanowczo w zakresie tego co istotne, łagodnie jeśli chodzi o sposób. Prowadzone przeze mnie mediacje są zgodne z wyznawanymi przeze mnie wartościami. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że wybór mediatora jest dobrowolny i obie strony powinny zaakceptować osobę mediatora, dlatego jeśli już się Państwo zdecydujecie, proszę wziąż pod uwagę także moje osobiste wartości: Szacunek do drugiej osoby – (...)miłuj bliźniego swego jak siebie samego(..) Rz 13,9, ale nie bardziej. Uważam że każdemu człowiekowi należy się szacunek, ale takiego samego szacunku wymagam w stosunku do siebie i stron. Dopuszczenie możliwości przebaczenia (niekoniecznie pojedniania), jest ważne głównie w mediacjach rodzinnych i indywidualnych. Przebaczenie jest ważne ze względu na zdrowie psychiczne zarówno osoby skrzywdzonej jak i krzywdzącej (przebaczenie sobie) – pozwala żyć pełnią życia i otwierać się na to co przynosi los. Przebaczenie to nie to samo co pojednanie (czyli fizyczne podanie dłoni) i nie zwalnia z dochodzenia należnych roszczeń i wypełniania praw i obowiązków względem drugiej strony. Dla wszystkich – każdy, kto zgodzi się na przedstawione tutaj zasady może skorzystać z moich usług – bez względu na rasę, wyznanie czy orientację seksualną. Wolność – bardzo cenię wolną wolę człowieka, dlatego jeszcze raz chciałabym podkreślić zasadę dobrowolnego udziału w mediacji.     

Kontakt

Adres korespondencyjny

MEDIATOR Beata Stepaniak

Adres: Grochowska 357

03-822 Warszawa

Czym jest MEDIACJA

Mediacja oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, w którym co najmniej 2 strony próbują osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu przy pomocy mediatora.


Główne zasady mediacji to:
1. DOBROWOLNOŚĆ
2. BEZSTRONNOŚĆ
3. NEUTRALNOŚĆ
4. POUFNOŚĆ

Ugoda zawarta w obecności mediatora, po jej uprawomocnieniu, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.Formularz kontaktowy

 
 __  __  ______  _ _   ______ 
 \ \\/ // /_  _// | \| || /_  _// 
 \  //  -| ||-  | ' ||  -| ||- 
 / . \\  _| ||_  | . ||  _| ||_ 
 /_//\_\\ /_____// |_|\_|| /_____// 
 `-` --` `-----`  `-` -`  `-----` 
                    

Kontakt